čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

KONCERT | Závěrečný koncert festivalu - Jan Novák: Aesopia

Sobota / 09. 06. 2018
Besední dům, Komenského nám. 8

6 zpívaných bajek podle Phaedra pro čtyřhlasý smíšený sbor a dva klavíry (1981)

19:00

Jan Novák (1921, Nová Říše - 1984, Neu Ulm) byl klavírista a jedna z nejvýraznějších českých skladatelských osobností 2. poloviny 20. století. Byl absolventem brněnské konzervatoře, žákem Viléma Petrželky, Pavla Bořkovce, Aarona Coplanda a Bohuslava Martinů. Po roce 1968 zvolil raději svobodný život v emigraci, kam ho následovala i jeho manželka s dcerami. Své vrcholné tvůrčí období tak prožil v městečku Riva u Gardského jezera a později v německém Ulmu. Po dobu emigrace byla Novákova hudba v tehdejším Československu zakázána.

Účinkují smíšené pěvecké sbory Ars Brunensis Chorus, Akademický sbor Žerotín a Brněnský akademický sbor. Tato etablovaná hudební tělesa s vysokou uměleckou úrovní dlouhodobě rozvíjejí výraznou tradici sborového zpěvu a nyní se setkávají k závěrečnému koncertu letošního ročníku festivalu.

Sbormistři: Dan Kalousek, Pavel Koňárek

Dirigent: Pavel Koňárek

 

Pořad se koná ve spolupráci s Filharmonií Brno.

 

Předprodej akce