čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

VÝSTAVA | Velké dějiny – malá země

Sobota / 26. 05. 2018
Pavilon A, BVV, Výstaviště 405/1

Panelová výstava využívající dobová svědectví, dokumenty a obrazový materiál odrážející reakce jihomoravského obyvatelstva – Čechů i Němců – a jeho politické reprezentace na vznik samostatného československého státu.

Rok 1918 byl přinejmenším pro Evropu a Ameriku přelomový – skončila světová válka, změnila se politická mapa velké části Evropy, vynořily se nové státní útvary, zbyla trpkost poražených a zavládlo krátké nadšení vítězů. Stal se významným mezníkem i pro obyvatele zemí koruny české a posléze občany nového státu, Československé republiky. Její zrození nebylo samozřejmé,  jednoduché, ani snadné, ani bez konfliktů.

Hlasům z různých stran rozdělené společnosti s důrazem na jižní polovinu Moravy je věnována  dokumentace ve formě panelové výstavy využívající dobová svědectví, dokumenty a obrazový materiál odrážející reakce obyvatelstva a jeho politických reprezentací na historicky zcela novou společenskou a politickou situaci. V doprovodném slovu se dostane místa i řadě dalších svědectví a dokumentů, na které se ve výstavních panelech už nedostalo, přičemž důraz bude položen na dobové kontroverzní postoje a názory.

Autorem výstavy je historik PhDr. Vojen Drlík, který vystudoval filozofii, bohemistiku a dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl dlouholetým pracovníkem brněnského rozhlasu, v letech 1989 – 2004 dramaturgem operetního souboru Národního divadla v Brně a posléze do roku 2016 vedoucím Památníku písemnictví na Moravě.

Výstavu připravil Německý kulturní spolek regionu Brno.

Vernisáž výstavy za účasti autora se uskuteční v sobotu 26/5/2018 v 16:00 na BVV a doprovodná přednáška pak ve středu 30/5/2018 v 15:00 v setkávacím centru Německého kulturního spolku na Jana Uhra 12.