čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Útěky a vyhnání roku 1938

Úterý / 31. 05. 2016
sál Rubínek, Poznaňská 10, Brno

V roce 1938, v souvislosti s událostmi kolem podpisu mnichovské dohody, donutil teror sudetoněmeckých henleinovců uprchnout z našeho pohraničí do vnitrozemí více než 370 000 Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců. Tuto málo známou kapitolu našich dějin připomene přednáška a beseda JUDr. Jaroslava Těšínského doplněná o dobové fotografie a vzpomínky pamětníků.