čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Rozvoj společného domova

Čtvrtek / 26. 05. 2016
sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6

„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají? Tuto otázku nelze řešit izolovaně. Musíme se ptát, co je smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem naší práce a veškerého našeho úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost k žádným významným výsledkům. Lidstvo je stále schopné pracovat na budování našeho společného domova.“ Tato slova uvozují český překlad encykliky papeže Františka Laudato si, která nese podtitul O péči o společný domov. Co motivuje naše působení tam, kde žijeme? Jak se mohou navzájem efektivně podporovat veřejný, soukromý a neziskový sektor? Za jakých podmínek může být zaměření na společné dobro prospěšné i aktérům, kteří spolu obvykle soupeří? A jak k tomu všemu patří krása, umění, sport a „vojenské ctnosti“?

Diskutující:

Dionigi Gianola – ředitel mezinárodní asociace Compagnia delle opere, která sdružuje přes 30 tisíc ziskových i neziskových společností ze 17 zemí pěti kontinentů. Narodil se v roce 1976, vystudoval ekonomii a obchod na Katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně. Patří k hlavním světovým protagonistům tzv. „civil economy“ (S. Zamagni) – při rozhodování se zaměřuje vedle zisku i na obecné dobro, čímž fakticky naplňuje vizi Tomáše Bati, podle níž „velký muž“ myslí při své práci nejen na sebe a svou rodinu, ale „pracuje tak, aby jeho práce přinesla prospěch i jiným, jeho okolí, případně celému státu“.

Jindřich Šrajer – vedoucí pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci, docent na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Narodil se v roce 1964, studoval v Litoměřicích a v Olomouci, doktorát získal na univerzitě v rakouském Linci. Salezián, člen řady redakčních, oborových a vědeckých rad, člen evropského sdružení morálních teologů a sociálních etiků. Kromě jiných publikací je autorem knihy o Janu Palachovi Suicidium, sebeobětování, mučednictví.

David Rusňák – zakladatel a předseda představenstva investiční skupiny DRFG (David Rusňák Family Group), která zhodnocuje kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Narodil se v roce 1978, dnes je mj. partnerem hokejového klubu Kometa Brno, podporuje široké spektrum společensky prospěšných a kulturních projektů a má také ambici ovlivňovat veřejný prostor např. prostřednictvím kvalitní architektury.

Isabel Fezer - německá politička, zástupkyně starosty Stuttgartu, hlavního města spolkové země Bádensko-Würtenbersko. Profesí právnička, členka liberální Svobodné demokratické strany (FDP). Ve své funkci má od roku 2010 v kompetenci oblast sociálních věcí, mládeže a zdravotnictví.

Setkání moderuje David Macek.

Vstup zdarma.