čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

FILM | Romové a 1968

Čtvrtek / 07. 06. 2018
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

17:00

Komponovaný filmový večer v Muzeu romské kultury tematizuje společenskou angažovanost Romů v Československu po roce 1945, která v roce 1968 vyústila ve snahy o založení celorepublikové organizace. V srpnu 1969 byl v Brně založen Ústřední výbor Svazu Cikánů-Romů, který později sehrál významnou roli v jejich politické angažovanosti.

Přiblíží ji romistka Milada Závodská, historik Dušan Slačka z Muzea romské kultury a romistka Helena Sadílková ze Semináře romistiky FF UK v Praze. V průběhu moderovaného večera budou promítnuty unikátní dobové filmové materiály a bude představena nová odborná publikace k tomuto tématu.

Více informací naleznete na stránkách www.rommuz.cz. Vstup zdarma.