čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

PŘEDNÁŠKA | Velké dějiny – malá země

Středa / 30. 05. 2018
Setkávací centrum Německého kulturního spolku na Jana Uhra 12

15:00

Rok 1918 byl přinejmenším pro Evropu a Ameriku přelomový – skončila světová válka, změnila se politická mapa velké části Evropy, vynořily se nové státní útvary, zbyla trpkost poražených a zavládlo krátké nadšení vítězů. Stal se významným mezníkem i pro obyvatele zemí koruny české a posléze občany nového státu, Československé republiky. Její zrození nebylo samozřejmé,  jednoduché, ani snadné, ani bez konfliktů.

Hlasům z různých stran rozdělené společnosti s důrazem na jižní polovinu Moravy je věnována  dokumentace ve formě panelové výstavy využívající dobová svědectví, dokumenty a obrazový materiál odrážející reakce obyvatelstva a jeho politických reprezentací na historicky zcela novou společenskou a politickou situaci. V doprovodném slovu se dostane místa i řadě dalších svědectví a dokumentů, na které se ve výstavních panelech už nedostalo, přičemž důraz bude položen na dobové kontroverzní postoje a názory.