čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

POUŤ SMÍŘENÍ 2018

Sobota / 02. 06. 2018
Brno

Pouť smíření

Vypořádání naší společnosti s poválečným vyhnáním vyvrcholilo v roce 2015 Poutí smíření a s ní spojenou Deklarací smíření a společné budoucnosti, brněnskými zastupiteli přijatým vyjádřením lítosti nad událostmi z poloviny roku 1945. Akce navazovala na upomínkové pochody do Pohořelic, které od roku 2007 pořádal Jaroslav Ostrčilík. Od roku 2015 vede trasa pouti proti směru historického pochodu, tedy v symbolickém gestu smíření od někdejšího hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do Brna. I letos se vydáme z Pohořelic do zahrady augustiniánského opatství na Mendlově náměstí.

Historická fakta: Během poslední květnové noci roku 1945 bylo na dvacet tisíc Brňanů německého jazyka – starců, žen a dětí – vyhnáno ze svého domova. Více než 1700 jich náročnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo, proto tento poválečný exces vstoupil do dějin jako tzv. brněnský pochod smrti.

V předvečer Pouti smíření zveme zahraniční účastníky k promítání filmu o loňské návštěvě potomků židovských rodin Rozvzpomínání v Kabinetu múz na Sukově ulici. Program začíná ve 20:00 a je tlumočen do němčiny.

Při zakončení pouti v zahradě augustiniánů zahraje skupina Urband a k dispozici bude bohaté občerstvení i možnost poznat zástupce a činnost krajanských sdružení. Formou stánků se představí mezi jinými Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde nebo Sudetoněmecké krajanské sdružení. 

 

Program akce:

08:30 Brno
Odjezd prvních autobusů s účastníky z Mendelova náměstí od zastávek podél pivovaru

09:00 Brno
odjezd dalších autobusů z Mendelova náměstí

09:30 Pohořelice
úvodní slovo a uctění památky obětí

10:00 Pohořelice
vypravení se na cestu

12:30 Ledce (10 km)

14:00-14:30 Rajhrad (17 km)
stánek s informacemi, vodou a občerstvením na křižovatce Masarykova-Štefánikova

16:30 Modřice (24 km)
stánek s vodou a informacemi na Náměstí Svobody

17:00 Gymnázium Vídeňská (30 km)
stánek s vodou, studeným občerstvením a informacemi (pochod dorazí kolem 17:45)

18:30 Brno, Mendlovo náměstí (32 km)
proslov primátora města Brna Petra Vokřála a oficiálních hostů, zapálení svíček u památníku vyhnaným obyvatelům Brna

20:00-22:00
koncert kapely Urband


Účastníci se mohou k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou po celou dobu kyvadlově jezdit podél trasy.


Jizdni rad