čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Němci ven! Deutsche raus!

Pátek / 27. 05. 2016
Refektář Augustiniánského opatství, Mendlovo náměstí

Promítání dokumentu Simona Wielanda o násilném vyvedení německy mluvících obyvatel Brna na přelomu května a června 1945, po kterém následuje diskuze s pamětníky a dalšími osobnostmi.

Scénář a režie: Simon Wieland / Rakousko / 2015 / 90 minut

Vstup volný