čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Kateřina Šedá: Můj domov je/není Bronx?

Čtvrtek / 26. 05. 2016
PRAHA, fórum pro architekturu, Husova 18

Konceptuální umělkyně Kateřina Šedá realizuje v lokalitě tzv. brněnského Bronxu svůj nový projekt nazvaný Brno střet. Ve spolupráci s místními obyvateli a organizátory Ghettofestu vytváří netradičního průvodce, jímž chce dané místo přiblížit široké veřejnosti. Svým umělecko-sociálním počinem však chce podpořit i místní komunitu, které skrze práci na společném díle napomáhá při identifikaci s bydlištěm.

„Rozhodli jsme se zaměřit pozornost na detail a zpracovat každý místní dům jiným způsobem. Jeden představíme pomocí vyprávění obyvatel, druhý přes jeho historii, třetí přes faunu a flóru a další přes zajímavý architektonický prvek. Zapojit proto chceme jak místní obyvatele, tak i historiky, botaniky, architekty nebo etnografy. Takto vznikne unikátní průvodce, který díky své formě smaže rozdíly mezi většinou a menšinou a upozorní návštěvníka na jiné, pozoruhodné věci,“ říká Kateřina Šedá.

Beseduje výtvarnice Kateřina Šedá, ředitel festivalu Ghettofest Pavel Strašák a zástupci obyvatel brněnského Bronxu.

Vstup zdarma.