čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

SETKÁNÍ | Johannes Hoffmann

Čtvrtek / 07. 06. 2018
kavárna Trojka, Dominikánská 9

20:00

Dramatik a herec narozený v roce 1981 ve Štýrském Hradci je rezidenčním autorem letošního ročníku festivalu Meeting Brno. Ve své literární tvorbě se zabývá otázkou strachu Evropanů ze ztráty své identity, vlivem paměti na naši přítomnost a budoucnost a probíhajícími společenskými změnami.

Moderuje žurnalista, bývalý ředitel Českého centra Vídeň a komisař prezentace ČR v Lipsku 2019 Martin Krafl.

Pořad je tlumočen z němčiny do češtiny.