čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

DISKUSE | Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

Středa / 30. 05. 2018
Husa na provázku / konferenční sál, 1. patro

18:00

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

 

Diskutují:

Jiří Peňás – literární kritik a publicista, Echo24 (CZ)

Denisa Nečasová – historička, věnující se tematice ženské práce a ženským hnutím v soudobých dějinách (CZ)

Jarmila Johnová – disidentka, zakladatelka Pražských matek (CZ)

Moderuje literární historička a redaktorka časopisu Host Eva Klíčová.