čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Aglomerace

Čtvrtek / 02. 06. 2016
pavilon „A“ Brněnského výstaviště

„Získali jsme nejen Čechy a Slováky, ale i ostatní národnosti, v první řadě Němce, přesvědčivše je, že běží nám poctivě o to, abychom předvedli v ušlechtilém závodění výsledky duševní práce za poslední desetiletí nás všech, již žijeme na půdě tohoto státu.“ 

Těmito slovy deklaroval Jindřich Chylík v průvodci jednu z ideových podstat Výstavy soudobé kultury, která v roce 1928 proběhla v Brně. Jejím centrálním bodem se stal Obchodní průmyslový palác – dnes pavilon A – navržený Josefem Kalousem a Jaroslavem Valentou. Stavba je příkladem čisté architektury, která má vyvážené proporce i dispozici, odvážnou konstrukci a unikátní detail, „železobeton a sklo tvoří zde báseň moderní architektury, nad niž těžko lze si představiti skvělejší“.

Koncert je tak poctou ikonám hudební kompozice, jejichž díla zazní ve všemi obdivované ikoně brněnské meziválečné architektury, která kdysi dokázala překonat národnostní rozepře, netoleranci a xenofobii.


Edgar Varese: Deserts (1950–1954)

Louis Andriessen: De Staat (1972–1976)

Brno Contemporary Orchestra

Dirigent: Pavel Šnajdr


Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji Filharmonie Brno.