čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Program

VÝSTAVY

23. 3 - 30. 9. 2018
9:00 - 17:00
Andrej Pešta: Mire sveti   Výstava fotografií mapující život Romů v Československu
24. 4 - 11. 6. 2018
9:00 - 17:00
Daniel Hüttler: CCCC   Výstava rezidentního umělce festivalu Meeting Brno
25. 5 - 10. 6. 2018
9:00 - 22:00
Komunismus a jeho epocha   Výstava o historii totalitního režimu
26. 5 - 9. 6. 2018
9:00 - 20:00
Velké dějiny – malá země   O událostech roku 1918 na jižní Moravě
30. 5 - 31. 5. 2018
17:30 - 22:00
Hrdinky proti proudu   Příběhy osobností, které se zasloužily o ženskou rovnoprávnost
30. 5 - 31. 5. 2018
17:30 - 22:00
I žárovka má sochu   Zastoupení žen v brněnském veřejném prostoru

Pátek / 23. 03. 2018

10:00
VÝSTAVA | Andrej Pešta: Mire sveti  | Fotografie ze života Romů v Československu

Úterý / 24. 04. 2018

18:00
VÝSTAVA | Daniel Hüttler: CCCC | Vernisáž výstavy rezidentního umělce Meeting Brno

Pátek / 25. 05. 2018

19:00
DIVADLO | Jiří Havelka: Elity  | Inscenace o vlivu elit minulého režimu na současnou společnost

Sobota / 26. 05. 2018

16:00
VÝSTAVA | Velké dějiny – malá země  | O událostech roku 1918 na jižní Moravě

Pondělí / 28. 05. 2018

18:00
FILM | Návrat neztraceného syna  | Dokument o světově uznávaném pianistovi Rudolfu Firkušném
19:00
DISKUSE | Porevoluční elity – odkud přišly a co nám daly? | Debata o vlivu elit minulého režimu na současnou společnost

Úterý / 29. 05. 2018

16:00
PROCHÁZKA | Moravský Manchester  | Provázet bude spisovatelka Kateřina Tučková
18:00
DISKUSE | Husa Klub: Shut up | Debata kandidátů příštích senátních voleb
18:00
DISKUSE | SALON FORUM: Rok 1918 – vítězství, nebo tragédie? | Jak se díváme na významný historický milník dnes
20:00
SETKÁNÍ | Michael Stavarič | Debata s česko-rakouským autorem Michaelem Stavaričem

Středa / 30. 05. 2018

15:00
PŘEDNÁŠKA | Velké dějiny – malá země | O událostech roku 1918 na jižní Moravě
16:00
PROCHÁZKA | Po stopách ženského hnutí | Kudy šlo ženské hnutí v Brně
17:30
VÝSTAVA | Hrdinky proti proudu  | Ženské hnutí v Brně v první polovině 20. století
18:00
DISKUSE | Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem  | Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989
18:00
DISKUSE | Dialog s jinak věřícími | Mezináboženské a ekumenické setkání Tomáše Halíka a jeho hostů
20:00
STAND-UP MEETS GENDER | Večer s Adélou Elbel a jejími hosty

Čtvrtek / 31. 05. 2018

16:00
DISKUSE | Feminizace chudoby  | Promítání dokumentu Apoleny Rychlíkové s následnou diskusí
17:00
DISKUSE | Evropa Forum: Čas re/vize  | Stojíme na prahu nové etapy evropské integrace, jak s tím pracovat a kde se inspirovat?
17:30
VÝSTAVA | I žárovka má sochu | Ženské osobnosti, které si zaslouží místo ve veřejném prostranství
18:00
DISKUSE | Mýtus superhrdinky – ženy a média  | Jaký obraz žen nám předkládají média?
19:30
KONCERT | BCO, Colin Currie a soudobá klasika inspirovaná jazzem a swingem | Hudební vystoupení skotského bubeníka Colina Currie
19:30
SETKÁNÍ | Sylvie Richterová | Večer ve společnosti mezinárodně uznávané spisovatelky Sylvie Richterové
19:30
DIVADLO | Divadlo Feste: Nevěrní | Inscenace, která zkoumá vznik Československa očima obyvatel Podkarpatské Rusi
21:00
KONCERT | Plum Dumplings | Rocková kapela završí dvoudenní program Meeting Brno ženám

Pátek / 01. 06. 2018

18:00
DISKUSE | Zlomové okamžiky: Rakousko a Česko (1918–2018) | České a rakouské pohledy na rok 1918, aneb 100 let existence našich států
20:00
FILM | ROZVZPOMÍNÁNÍ | Dokument o loňském setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni

Sobota / 02. 06. 2018

8:30
POUŤ SMÍŘENÍ 2018 | Tradiční připomínka násilného vyvedení německojazyčných obyvatel
14:00
LITERATURA | Petr Sís: Zeď | Program je zrušen

Neděle / 03. 06. 2018

9:30
PIETNÍ AKT | Uctění památky obětí II. světové války  | Kaunicovy koleje v Brně symbolizují utrpení tisíců lidí, uctíme zde jejich památku
11:00
ČESKO-NĚMECKÁ BOHOSLUŽBA | Bohoslužba v kostele na Jakubském náměstí
16:00
FILM | Drahý Fredy / Fredy Hayakar | O osudu židovského uprchlíka, který mezi válkami pobýval i v Brně
18:00
FILM | Ivan Blatný a Martin Reiner: Zapomenutý básník | Projekce a beseda se spisovatelem Martinem Reinerem nejen o Ivanu Blatném
18:00
DISKUSE | Děděná traumata  | Jak pochopit životní příběh předků v kontextu vlastního života?
19:00
DIVADLO | Kateřina Tučková: Vitka | Představení je obrazem závratného vzestupu ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes vyhrazena především mužům

Pondělí / 04. 06. 2018

16:00
PROCHÁZKA | Židovské Brno | Účastníci se seznámí s genezí města Brna a místy, která jsou úzce spojena s třemi etnickými skupinami žijícími v Brně od 13. do 20. století
17:00
DIVADLO | Tereza Lexová: Prezidenti | Dramatická mozaika o tom, jak si Češi otevřeli hubu, aby ji mohli zase sklapnout. Budeme zase držet ústa?
18:00
FILM | Na návštěvě u Hugo Haase | Poslední rozhovor s hercem, který se před fašismem zachránil útěkem do Ameriky
19:00
DIVADLO | Kateřina Tučková: Vitka | Představení je obrazem závratného vzestupu ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes vyhrazena především mužům
19:30
FILM | Suita pro jeden život | Dokument o brněnském skladateli Pavlu Haasovi
20:00
DISKUSE | Respekt Forum | Na téma útoky na média a vražda investigativního novináře na Slovensku

Úterý / 05. 06. 2018

10:00
DISKUSE | Forum Vesmír: Kosmické aktivity České republiky | Potenciál českých společností v účasti na projektech vesmírných technologií
16:00
PROCHÁZKA | Funkcionalistické Brno | Představíme vybrané stavby architektů, kteří byli nuceni opustit naši zemi vlivem nacismu, či posléze komunismu
18:00
FILM | André a jeho životy | Dokument o funkcionalistickém architektovi, který zachránil přes 7 000 slovenských Židů
20:00
ROZHLAS | Věra Linhartová | Poslechněte si s námi rozhlasovou hru Přesýpací hodina
20:00
SETKÁNÍ | Eva Rossmann | Povídání si se spisovatelkou Evou Rossmann

Středa / 06. 06. 2018

16:00
PROCHÁZKA | Okupované Brno: 1968–69 | Michal Konečný a Alexandr Brummer vás provedou po událostech a fenoménech let 1968–1969
18:00
FILM | My a Matterhorn, Matterhorn a my | Jak Švýcarsko přijímalo české emigranty v roce 1968
20:00
SETKÁNÍ | Peter Rosei  | Spisovatel z Vídně, který se ve své poslední knize zabývá středoevropskou migrací

Čtvrtek / 07. 06. 2018

16:00
PROCHÁZKA | Ústřední hřbitov | Rozlehlý hřbitov je unikátním prostorem, na němž je pohřbena řada osobností české a německé národnosti, které výrazným způsobem ovlivňovaly podobu města
17:00
FILM | Romové a 1968 | Filmový večer tematizuje společenskou angažovanost Romů v Československu po roce 1945
18:00
FILM | Na plovárně s Richardem Belcredim | Dokument o potomkovi šlechtického rodu Belcredi, který pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa
20:00
SETKÁNÍ | Johannes Hoffmann  | Debata s dramatikem a rezidenčním autorem letošního ročníku Johannesem Hoffmannem

Pátek / 08. 06. 2018

18:00
FILM | Z očí do očí: Sir Frank Lampl | O osudu muže, který byl vězněn v koncentračních táborech a po emigraci vedl jednu z největších stavebních firem na světě
20:00
DIVADLO | Divadlo Feste: Schauspiel | Unikátní inscenace, během níž diváci poznají Gustava Bondiho, jeho rodinu a místa, kde se odehrával jejich život

Sobota / 09. 06. 2018

15:00
VÝSTAVA | Komentovaná prohlídka výstavy Andreje Pešty | Mire sveti neboli Světy Andreje Pešty
19:00
KONCERT | Závěrečný koncert festivalu - Jan Novák: Aesopia | 6 zpívaných a tančených bajek podle Phaedra pro čtyřhlasý smíšený sbor a dva klavíry (1981)