čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

PROCHÁZKA: Židovské Brno

Pondělí / 04. 06. 2018

Během procházky se účastníci seznámili s genezí města Brna a místy, která jsou úzce spojena s třemi etnickými skupinami žijícími od 13. do 20. století v Brně. Procházku vedl Michal Doležel.