čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

PROCHÁZKA: Ústřední hřbitov

Čtvrtek / 07. 06. 2018

Areál Ústředního hřbitova města Brna vznikal postupně od roku 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera, který je zároveň autorem i jeho správních budov na Vídeňské a Jihlavské ulici, jež byly postaveny v letech 1901–1903. Rozlehlý hřbitov je unikátním prostorem, na němž je pohřbena řada osobností české a německé národnosti, které výrazným způsobem ovlivňovaly podobu města. Nezapomněli jsme ani na krematorium - nejpozoruhodnější dílo architekta Ernsta Wiesnera v Brně. Procházku vedl Michal Doležel.

Foto: Jakub Šnajdr