čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

DISKUSE: Zlomové okamžiky - Rakousko a Česko

Pátek / 01. 06. 2018

Setkání a debata historiků ze střední Evropy, které nabídlo české a rakouské pohledy na rok 1918, na století existence států vzniklých na národnostním principu, na současnou situaci, zahrnující i různé přístupy k migraci a integraci, i na možnosti budoucí spolupráce.