čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Procházka brněnským Cejlem

Pátek / 26. 05. 2017

Tajemstvími obávané a tajuplné městské čtvrti provádějí pracovníci Muzea romské kultury Alica Heráková a Michal Schuster.

Foto: Jakub Šnajdr