čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Na viděnou v Brně: z celého světa se sjedou potomci továrnických rodin

Po osmi desítkách let se v rámci Meetingu Brno poprvé setká asi osm desítek potomků tří z nejvýznamnějších židovských rodin, které město pomáhaly budovat – Tugendhatů, Löw-Beerů a Stiassných. 

Brno se pyšní trojicí vil, architektonických perel. Jde však také zároveň o domy, v nichž kdysi žily rodiny Tugendhat, Löw-Beer a Stiassni, o nichž dnes Brňané ani návštěvníci města mnoho nevědí. Žijí ještě vůbec? A pokud ano – kde a jak? Jaké mají povědomí o vlastní historii a cítí sepětí s Brnem? Co nám mohou vyprávět? 

Tugendhatové, Löw-Beerové a Stiassni se významně podíleli na budování průmyslu v Brně i na Moravě, dávali lidem práci a Brnu vtiskli jeho nezaměnitelnou tvář. I když tyto rodiny přežily holocaust, v mnoha případech jim nebyl po roce 1945 navrácen arizovaný a posléze československou vládou zkonfiskovaný majetek. Členové těchto rodin dnes žijí po celém světě: mnozí v USA či Kanadě, v Rakousku, Švýcarsku, Německu, ale i v Austrálii, Izraeli či Jižní Americe. 

Z iniciativy našeho kolegy a šéfa Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna Mojmíra Jeřábka jsme podpořili myšlenku, která již dlouho v těchto rodinách zraje, a sice na rodinné setkání členů v „jejich“ městě, a tím i jejich symbolický návrat. Již osmdesát potomků továrnických rodů přislíbilo přijet do Brna, které v mnoha případech navštíví poprvé v životě. Setkají se s primátorem města, zúčastní se zahájení festivalu Meeting Brno a prohlídnou si slavné domy svých předků i současné Brno. Veřejnost se s nimi bude moci potkat na akcích festivalu včetně Pouti smíření, přičemž v pondělí 22. května představí svoje příběhy veřejnosti v rámci připravovaného diskuzního pořadu.