čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Co řekl německý prezident o našem projektu

O Meetingu Brno mluví i hlavy států, tedy alespoň jedna. Zatímco ta česká nás ještě pochválit nestačila, spolkový prezident Německa zmínil připomínku poválečného násilí v Brně hned dvakrát.

Naposledy mluvil Joachim Gauck o našich aktivitách v projevu při příležitosti Dne vlasti Spolku vyhnanců v Berlíně 3. září uplynulého roku. V působivé řeči, která se nevyhýbala paralelám poválečné situace s tou dnešní, zmínil „mladé české autorky jako Kateřina Tučková a Radka Denemarková,“ které otevřeně tematizují vyhnání německojazyčných obyvatel Čech a Moravy. A neopoměl ani udělení Pamětní ceny Wenzla Jaksche primátorovi Brna Petru Vokřálovi zato, že slovy německého prezidenta „při příležitosti 70. výročí Brněnského pochodu smrti vyhlásila Rada města Rok smíření a zorganizovala vzpomínkový pochod, který v protisměru k tehdejší cestě vyhnání končil ve městě Brně: Tím mají být Němci v Brně opět uvítáni.“ 

Prezident Gauck ale o Deklaraci smíření a společné budoucnosti a souvisejících aktivitách mluvil už v červnu 2015, nedlouho po samotné Pouti smíření. V řeči o údělu nuceně vysídlených a solidaritě s nimi vyzdvyhl také několik „působivých důkazů“ vypořádání se společností s genocidou či vyhnáním. „V České Republice požádalo město Brno při příležitosti 70. výročí takzvaného brněnského pochodu smrti jeho oběti oficiálně o odpuštění,“ řekl Joachim Gauck, načež citoval programovou ředitelku Meetingu Brno Kateřinu Tučkovou se slovy, že „připuštění chyb vnímáme jako nutné, očistné.“

Tým Meetingu Brno usiluje o účast Joachima Gaucka, tou dobou již prezidenta ve výslužbě, na Pouti smíření 2017. Držte nám palce, a pokud vládnete dostatečně dobrou němčinou, tak si přečtěte třeba jeho projev ze září 2016.